Bouppteckningsförrättare

Två kunniga och trovärdiga personer som har till uppgift att uppteckna och värdera en avliden persons egendom.

Se bouppteckning    Den uppteckning av en avliden persons tillgångar och skulder som görs vid bouppteckningsförrättningen. Läs mer. På bouppteckningshandlingen ska bouppteckningsförrättarna anteckna att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Tänk på att bouppteckningsförrättarna inte får vara jävigaInvändning mot en persons behörighet i ett specifikt fall. Läs mer. Exempelvis kan inte dödsbodelägare och efterarvingar vara bouppteckningsförrättare.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se