Civilrätt

Reglerna om enskilda personers mellanhavanden. Även benämnt privaträtt. 

Det finns dock ingen skarp gräns mellan offentlig rätt och civilrätt. Till civilrättens underavdelningar hör till exempel familjerätten som i sin tur har underavdelningar som äktenskapsrätten och föräldrarätten.

En annan underavdelning inom civilrätten brukar betecknas förmögenhetsrätten. Till denna rätt hör bland annat reglerna om enskilda personers mellanhavanden genom olika avtal, exempelvis reglerna om köp.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se