Civilstånd

Familjerättslig ställning.

En persons civilstånd kan vara gift, ogift, sambo, registrerad partner, änkling, änka eller frånskild.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se