Direkt uppsåt

När en gärningsmans handling medför just den effekt som han eller hon eftersträvar.

En person som skjuter en annan person, för att döda denne, har orsakat döden med direkt uppsåt om den skjutne avlider. Direkt uppsåt är det också om effekten är eftersträvad för att uppnå en annan effekt, till exempel att döda någon för att ärva denne.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se