Dödsbo

En avlidens tillgångar och skulder, även rättigheter och skyldigheter. Dödsboet ska förvaltas för sig, det får inte blandas ihop med någon annans ekonomi.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se