Dödsbodelägare

De personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta.

Dödsbodelägare kan vara efterlevande make, efterlevande registrerad partner, sambo, arvinge (även Allmänna arvsfonden) och universell testamentstagareTestamentstagare som har satts i en arvinges ställe och som får hela kvarlåtenskapen efter en person som har gått bort, eller som får en viss andel eller ett överskott av kvarlåtenskapen. Läs mer. Ett dödsbo kan vara avträtt till förvaltning av boutredningsmanFysisk eller juridisk person som utreder ett dödsbo och har hand om förvaltningen av kvarlåtenskapen. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se