Dolt fel

Fel som inte gått att upptäcka vid en omsorgsfull besiktning inför ett fastighetsköp.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se