Enskild egendom

En makes egendom som inte är giftorättsgods.

I ett äktenskap har makarna giftorättDen rätt som makar får till varandras egendom när de gifter sig. Läs mer i varandras egendom. Giftorätt innebär att en make vid bodelningFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer har en hälftenrätt i den andre makens giftorättsgods, sedan en avräkning har gjorts för den makens skulder.

All egendom en make äger är giftorättsgods, om den inte har gjorts till enskild egendom.  Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning, d v s i den egendom  som makar ska dela upp mellan sig om de skiljer sig, eller om en av makarna går bort.

Enskild egendom kan uppkomma genom att makarna avtalar om detta i ett äktenskapsförordAvtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap. Läs mer, genom att en make får egendom i gåva eller genom testamente, där testatorPerson som upprättar ett testamente. Läs mer eller givare har föreskrivit att egendomen ska vara enskild egendom. Även egendom som har trätt istället för enskild egendom (surrogat) är enskild om inte annat har angivits i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrevVid gåva av lös egendom (med undantag för gåva av bostadsrätt) finns det inget krav på skriftligt gåvobrev. Läs mer. För att även avkastning av egendom ska vara enskild ska detta vara angivet i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se