Faderskapsutredning

Utredning för att fastställa vem som är biologisk pappa till ett barn.

Socialnämnden är skyldig att försöka utreda faderskapet till ett barn och sörja för att faderskapet fastställs.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se