Framtidsfullmakt

Fullmakt som träder i kraft vid senare tillfälle.

Sedan den 1 juli 2017 finns det en möjlighet att upprätta framtidsfullmakt. Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv, på grund av att du blir sjuk, får en psykisk störning eller liknande.

Läs mer om framtidsfullmakter här.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se