Fullmakt

Förklaring från en fullmaktsgivare att en person som representerar honom, fullmaktshavaren, med bindande verkan får handla på visst sätt gentemot tredje man.

Se även framtidsfullmaktFullmakt som träder i kraft vid senare tillfälle. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se