Gåvobrev, fast egendom

Gåva av fast egendom ska ske genom ett skriftligt avtal, vilket framgår av Jordabalken 4:1 och 4:29.

Detta sker genom ett gåvobrev som ska innehålla en uppgift om vilken fastighet det gäller, förklaring av givaren/givarna att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarnas och mottagarens underskrift.

Gåvobrevet utgör underlag för att gåvotagaren ska få lagfartInskrivning av fastighetsförvärv. Ansökan om lagfart görs vid en inskrivningsmyndighet och inskrivningen görs i ett inskrivningsregister. Läs mer för fastigheten. För att få lagfart på fastigheten krävs dessutom att säljarens namnteckning har bevittnats av två personer. Gåvotagaren är skyldig att söka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevet upprättas. Lagfart söks hos Lantmäteriets inskrivningsenheter.

Om gåvan är förenad med någon typ av villkor eller förbehåll ska dessa framgå av gåvobrevet. Exempel på detta kan vara att gåvan ska vara enskild egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer eller att gåvan inte ska anses som förskott på arv.

Se också Gåvobrev, lös egendom.Vid gåva av lös egendom (med undantag för gåva av bostadsrätt) finns det inget krav på skriftligt gåvobrev. Läs mer

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se