Gäldenär

En person som har en skuld till någon annan.

Förutom pengar kan skulden bestå av annat, till exempel att tillhandahålla en vara som någon har köpt. Säljaren är här gäldenär och köparen är borgenärLångivare, även kallad fordringsägare. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se