Garanti

En utfästelse om att en vara ska fungera och behålla sin kvalitet under en viss tid och att eventuella fel som uppstår under perioden ska avhjälpas gratis.

Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garanti. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, t ex två år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras.

Garantin gäller inte om du har varit oaktsam.

Under vissa förutsättningar kan säljaren slippa stå för garantin. Då måste säljaren kunna bevisa att felet beror på t ex:

  • en olyckshändelse efter det att köparen har fått varan
  • att köparen har använt varan på onormalt sätt
  • vanvård
  • att köparen inte har följt skötsel- och serviceanvisningar

Konsumentköplagen gäller alltid

En konsument har alltid tre års reklamationsrättDen som vill reklamera en vara eller tjänst meddelar säljaren att varan är felaktig. Meddelandet kan vara muntligt eller skriftligt. Läs mer enligt konsumentköplagen. Det ger möjlighet att reklamera ursprungliga fel som fabrikationsfel, även om de visar sig först efter längre tid.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se