Giftorätt

Den rätt som makar får till varandras egendom när de gifter sig.

En make kan i princip inte göra gällande att han eller hon har rätt till hälften av den andre makens tillgångar medan äktenskapet består. Annorlunda uttryckt är giftorätten "vilande" under äktenskapet. Det är först vid eventuell bodelningFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer som giftorätten aktualiseras.

Giftorätt finns inte i enskild egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se