Giftorättsgods

En makes egendom som den andre maken har giftorätt till.

Makars egendom kan vara antingen enskild egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer eller giftorättsgods. Vid en bodelningFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer mellan makarna är huvudregeln att makarnas sammanlagda giftorättsgods delas mellan makarna med hälften var.

Om bodelning görs under äktenskapet är egendom som make tilldelats fortfarande giftorättsgods. 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se