God man

En god man har uppdraget att utföra uppgifter för någons räkning, så kallat godmanskap.

Den som har fått en god man kallas huvudman.

En god man utses när någon av någon anledning är förhindrad att bevaka sin rätt, ta hand om sig själv eller förvalta sin egendom. Den gode mannen hjälper sin huvudman med att till exempel betala räkningar och ta hand om huvudmannens tillgångar.

En ansökan om god man görs av personen själv eller av en anhörig varefter tingsrättenDen första domstolen i brottmål. Läs mer fattar beslut. Beslutet är frivilligt men tingsrätten kan förordna om god man till en person som är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se