Hindersprövning

Prövning om det finns hinder mot ett äktenskap.

För att få gifta sig krävs att man gemensamt ansöker om hindersprövning hos Skatteverket.

ÄktenskapshinderFörbud att ingå äktenskap. Läs mer kan finnas om den ena personen är under 18 år, då krävs tillstånd av myndighet som endast kan ge det vid särskilda skäl. Hinder för äktenskapet finns också om de som vill gifta sig är släkt i rätt upp- eller nedstigande led, eller är helsyskon. Halvsyskon får inte heller gifta sig med varandra utan tillstånd av myndighet. Adoptivförhållande jämställs med släktskap, däremot får helsyskon som är adopterade gifta sig efter tillstånd av myndighet.

Äktenskapshinder finns förstås också om någon av dem som ska gifta sig redan är gift.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se