Högsta domstolen

Den som inte är nöjd med vare sig tingsrättens eller hovrättens avgörande, kan överklaga till Högsta domstolen, som är den sista instansen.

För att domstolen ska pröva hovrättensDen som inte är nöjd med tingsrättens avgörande kan i de flesta fall överklaga till hovrätten. Läs mer avgörande krävs oftast prövningstillstånd. Högsta domstolens domar är prejudicerande, det vill säga vägledande för hur senare mål ska bedömas.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se