Hovrätt

Den som inte är nöjd med tingsrättens avgörande kan i de flesta fall överklaga till hovrätten.

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål, tvistemål och andra domstolsärenden som tingsrättenDen första domstolen i brottmål. Läs mer redan har behandlat. Det krävs dock ofta att prövningstillstånd beviljas för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål.

Det finns sex hovrätter i Sverige.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se