Inteckning

Inskrivning om att en fastighet svarar för ett visst belopp.

Inteckningshandlingar följer med fastigheterna och medför därmed inget personligt betalningsåtagande. En inskrivningshandling kallas pantbrevBevis för inteckning i fast egendom.  Läs mer och uppstår genom inskrivning i fastigheten av ett visst penningbelopp. Detta sker genom beslut av inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet, efter ansökan av fastighetsägaren. Panträtt uppkommer först när fastighetsägaren överlämnar pantbrevet som pant för sin skuld.

En inteckning kan upphöra om fastighetsägaren begär det. Innehavaren av pantbrevet lämnar sitt medgivande genom ett särskilt beslut av inskrivningsmyndigheten (dödning). 

När man köper en fastighet är det alltså viktigt att komma ihåg att inteckningen står kvar i fastigheten, även när fastigheten byter ägare.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se