Interimistiskt beslut

Beslut som gäller tills vidare.

Ett interimistiskt beslut fattas om domstolen anser att det finns en fara med att vänta på det slutliga beslutet. Då gäller alltså det interimistiska beslutet tills vidare.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se