Jäv

Invändning mot en persons behörighet i ett specifikt fall.

För att jäv ska föreligga för en person ska personens möjlighet att vara opartisk påverkas. Ett exempel på jäv är släktskap.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se