Jakträtt

Rätt att jaga på en egen fastighets mark eller på jaktvårdsområde.

Jakträtten är i princip kopplad till äganderätt av mark. Normalt har även arrendator jakträtt på den arrenderade marken.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se