Juridisk person

Juridiskt begrepp för en sammanslutning som har egen rättskapacitet.

Begreppet juridisk person kan förklaras som ett rättsobjekt som kan få rättigheter och ta på sig skyldigheter precis som en fysisk person. En juridisk person kan t ex ha fordringar och skulder, sluta avtal och ha partsbehörighet.

Företag och organisationer är exempel på juridiska personer. Ett dödsboEn avlidens tillgångar och skulder, även rättigheter och skyldigheter. Dödsboet ska förvaltas för sig, det får inte blandas ihop med någon annans ekonomi. Läs mer är ett annat exempel på en juridisk person. Om den som avlidit hade skulder, eller om skulder uppkommer efter dödsdagen, kan dessa endast göras gällande mot dödsboet och inte mot delägarnaDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer i dödsboet.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se