Klausul

Slut, avslutning, inskränkning, förbehåll eller tillägg.

Med klausul i ett avtal kan avses till exempel en bestämmelse, ett tillägg eller ett förbehåll.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se