Köpeavtal

Skriftligt eller muntligt avtal om övertagande av äganderätten till egendom.

För att ett bindande köpeavtal ska anses ha ingåtts måste vissa kriterier vara uppfyllda.

  • Vilka parterna är
  • Vad det är man köper
  • Hur mycket varan kostar (eller vad man får i utbyte)
  • Ett skriftligt köpeavtal ska signeras

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se