Konsumentköplagen, konsumentlagstiftningen

En till större delen tvingande lagstiftning som sätter lägsta nivån för den rätt som konsumenter har gentemot näringsidkare.

Läs mer om konsumentköplagen på Hallå konsument!

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se