Laga fång

Lagligen erkända sätt att t ex få äganderätt till en fastighet eller en sak.

Exempel

Köp, gåvaÖverlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs merarvDen fördelning av egendom vid någons bortgång, som sker enligt lagens regler. Läs mertestamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer och byte.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se