Lagfart

Inskrivning av fastighetsförvärv. Ansökan om lagfart görs vid en inskrivningsmyndighet och inskrivningen görs i ett inskrivningsregister.

Den som har förvärvat en fastighet genom köp, gåva, arv, testamente eller på annat sätt, är skyldig att söka lagfart hos inskrivningsmyndigheten inom tre månader från förvärvet. För att få lagfart ska sökanden lämna in sin fångeshandling (det vill säga exempelvis köpeavtal, köpebrev, bytesavtal, köpebrev, gåvobrevGåva av fast egendom ska ske genom ett skriftligt avtal, vilket framgår av Jordabalken 4:1 och 4:29. Läs mer, arvskifte, bodelningsavtalSkriftlig handling över bodelning. Läs mer eller testamente) och andra handlingar som krävs för att styrka förvärvet.

Lagfarten är viktig för att visa att man verkligen är rätt ägare till en fastighet. Utan lagfart kan man inte heller göra inteckningar i fastigheten (för att få pantbrevBevis för inteckning i fast egendom.  Läs mer vid belåning). Mer information om lagfart finns på Lantmäteriets hemsida.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se