Legatarie

Den som får en speciell förmån genom testamente.

Förmånen kallas legatSärskild förmån som är given i ett testamente. Läs mer. En legatarie är inte dödsbodelägareDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer. Den som får ett universellt förordnandeTestamentstagare som har satts i en arvinges ställe och som får hela kvarlåtenskapen efter en person som har gått bort, eller som får en viss andel eller ett överskott av kvarlåtenskapen. Läs mer är däremot dödsbodelägare.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se