Pacta sunt servanda

Latin för "avtal ska hållas".

En grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrättReglerna om enskilda personers mellanhavanden. Även benämnt privaträtt.  Läs mer och internationell rätt. 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se