Pant

Egendom som ställs som säkerhet för en fordran.

Vid pant i lös egendom måste pantsättaren lämna ifrån sig egendomen till panthavaren. Om pantsättaren inte betalar fordringen har panthavaren rätt att sälja panten. Försäljningen ska då ske vid offentlig auktion om inte annat har avtalats. 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se