Prisbasbelopp

Belopp som visar prisutvecklingen i samhället. 

Beloppet fastställs av regeringen varje år efter att ha beräknats av Statistiska Centralbyrån (45 500 kronor år 2018). Många ersättningar inom den allmänna försäkringen är knutna till prisbasbeloppet och bestämda till viss procent av detta. Det finns också ett förhöjt prisbasbelopp. Jämför basbeloppTanken med basbeloppet (numera kallat prisbasbeloppBelopp som visar prisutvecklingen i samhället.  Läs mer) är att det ska spegla och justera för inflationen i samhället. Detta belopp ligger därför till grund för olika sociala förmåner. Läs mer

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se