Ramavtal

Övergripande avtal som helt eller delvis bestämmer villkor för rättshandlingar som omfattas av avtalet.

Exempel

Pris och andra leveransvillkor vid kommande beställningar eller delavtal mellan en säljare och en köpare.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se