Regressrätt

Rätt att återkräva betalning av någon som egentligen bör stå för denna.

En borgensmanEn person som har gått i borgen för någon annan vid dennes upptagande av lån. Läs mer har till exempel regressrätt mot gäldenärenEn person som har en skuld till någon annan. Läs mer för det han betalat till borgenärenLångivare, även kallad fordringsägare. Läs mer på grund av borgensåtagandet.

Flera personer kan vara solidariskt ansvariga för en skuld till en borgenär. Även om de måste betala "en för alla, alla för en" i ett första skede kan det inbördes förhållandet se annorlunda ut. Den som betalar för de andra gäldenärerna har i allmänhet regressrätt mot sina medgäldenärer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se