Sjukpenning, partiell

Försäkringskassan kan betala ut sjukpenning i fyra olika omfattningar; en fjärdedels, halv, tre fjärdedels och hel.

Även den som inte har rätt till hel sjukpenning kan ha rätt till partiell sjukpenning, exempelvis en fjärdedels.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se