Skuldebrev

Skriftlig utfästelse att betala en penningsumma, eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld.

Ett skuldebrev är en ensidig betalningsutfästelse till skillnad från ett kontrakt, som är ett ömsesidigt avtal.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se