Skuldebrev, enkelt

Handling som innehåller utfästelse att betala ett visst penningbelopp.

Ett enkelt skuldebrev är, till skillnad från ett löpande skuldebrevHandling som innehåller en utfästelse att betala ett visst penningbelopp. Läs mer, ställt till en specifik, namngiven person. Det är endast den personen som kan kräva betalning enligt skuldebrevet.

Det är visserligen möjligt att överlåta ett enkelt skuldebrev men då måste den som lånat pengar underrättas om det. För att den som har övertagit ett skuldebrev ska kunna kräva betalning enligt skuldebrevet krävs att denne ska kunna visa ett kvitto på övertagandet.

Se också Skuldebrev, löpandeHandling som innehåller en utfästelse att betala ett visst penningbelopp. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se