Småmål

Mål där det omtvistade värdet är mindre än ett halvt basbelopp.

 Tingsrätten är domför med en domare i småmål. Under vissa omständigheter kan en part dock motsätta sig att ett småmål avgörs av endast en domare.

Läs mer om basbeloppBelopp som visar prisutvecklingen i samhället.  Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se