Syssloman

Person som, på muntligt uppdrag eller genom fullmakt, åtar sig att genomföra ekonomiska angelägenheter för någon annan.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se