Testamentstagare, universell

Testamentstagare som har satts i en arvinges ställe och som får hela kvarlåtenskapen efter en person som har gått bort, eller som får en viss andel eller ett överskott av kvarlåtenskapen.

En universell testamentstagares ställning liknar en arvinges. 

En universell testamentstagare är att betrakta som dödsbodelägareDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer. I ett testamente är det möjligt att förordna om legatSärskild förmån som är given i ett testamente. Läs mer, vilket är ett förordnande om att en person ska få en specifik summa pengar eller en speciell sak.

Exempel

En kusin till den som gått bort ska få en matsalsmöbel. Kusinen är då en legatarieDen som får en speciell förmån genom testamente. Läs mer, vilket inte är samma sak som en testamentstagare.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se