Tingsrätt

Den första domstolen i brottmål.

Tingsrätten avgör också tvister mellan enskilda individer, till exempel familjemål och ärenden som adoptioner och bodelningar. Det finns 48 tingsrätter runtom i Sverige.

Se även Mark- och miljödomstolarFinns vid fem tingsrätter och handlägger till exempel mål om tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt frågor om hälsoskydd och naturvård. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se