Trolovning

Löfte om äktenskap.

Trolovning förekommer inte längre i rättslig mening, begreppet avskaffades 1915.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se