Tvegifte

Om en ogift person gifter sig med en redan gift person eller om en gift person gifter sig igen innan dennes tidigare äktenskap är upplöst.

Tvegifte är ett brott enligt brottsbalken.

Jämför äktenskapshinderFörbud att ingå äktenskap. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se