Vållande

Oaktsamhet, även kallat culpa.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se