Vederlag

Begrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation.

Vederlaget består inte nödvändigtvis av pengar, det kan också vara en motprestation.

Exempel

Lön för arbete och betalning för en vara.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se