Hoppa till innehåll
Min Sida

AD

Specialdomstol som prövar arbetsrättsliga tvister, det vill säga tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför Arbetsdomstolen, som då är första och enda domstol. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas.

I andra typer av arbetstvister ska talan väckas vid vanlig tingsrätt och domarna kan då överklagas till Arbetsdomstolen.