Hoppa till innehåll
Min Sida

AD

Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför Arbetsdomstolen, som då är första och enda domstol. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas.

I andra typer av arbetstvister ska talan väckas vid vanlig tingsrätt och domarna kan då överklagas till Arbetsdomstolen.