Hoppa till innehåll
Min Sida

Adekvat kausalitet

Orsakssamband som är rättsligt relevant, ett av de centrala uttrycken inom skadeståndsrätten.

Begreppet syftar på att ett skadeståndsansvar bara kan uppkomma om det finns ett orsakssamband mellan handling och skada och om det sambandet är rättsligt relevant.

Skadan är inte grund för skadestånd om den är en alltför slumpmässig följd av ett vårdslöst beteende.